3872884 - 3872885 - 3872134

NHIỆT LIỆT CHÀO MỪNG NĂM HỌC MỚI 2017 - 2018

  Ngân hàng đề thi
  Đề thi trắc nghiệm
 Quảng cáo

NGÂN HÀNG ĐỀ THI TỰ LUẬN

  Thông tin về đề thi  
ĐỀ THI HKI_2012-2013 MÔN SINH HỌC
Cập nhật lúc 08.47.29 ngày 06.01.2013
Xem đề thi   Xem đáp án

Các đề thi khác khác
.................  
     
 
 

   Trường Trung Học Phổ Thông Lê Lợi
Phòng Khảo thí và Công nghệ thông tin   
   La Hai - Đồng Xuân - Phú Yên
Sở Giáo dục và Đào tạo Phú Yên   
   3872884 - 3872885 - 3872134
leanpha@phuyen.edu.vn   
   thpt.leloi@phuyen.edu.vn