3872884 - 3872885 - 3872134

NHIỆT LIỆT CHÀO MỪNG NĂM HỌC MỚI 2017 - 2018

 Anh Văn
Cán bộ-giáo viên
Thông báo
Bảng tin chuyên môn
Kế hoạc tuần-tháng
 Hành Chính
Cán bộ-giáo viên
Thông báo
Bảng tin chuyên môn
Kế hoạc tuần-tháng
 Hóa
Cán bộ-giáo viên
Thông báo
Bảng tin chuyên môn
Kế hoạc tuần-tháng
 
Cán bộ-giáo viên
Thông báo
Bảng tin chuyên môn
Kế hoạc tuần-tháng
 Sử - Địa - CD
Cán bộ-giáo viên
Thông báo
Bảng tin chuyên môn
Kế hoạc tuần-tháng
 Sinh
Cán bộ-giáo viên
Thông báo
Bảng tin chuyên môn
Kế hoạc tuần-tháng
 Thể dục
Cán bộ-giáo viên
Thông báo
Bảng tin chuyên môn
Kế hoạc tuần-tháng
 Toán - Tin
Cán bộ-giáo viên
Thông báo
Bảng tin chuyên môn
Kế hoạc tuần-tháng
 Văn
Cán bộ-giáo viên
Thông báo
Bảng tin chuyên môn
Kế hoạc tuần-tháng
BỘ MÔN - CHUYÊN ĐỀ:

STT TIÊU ĐỀ NỘI DUNG NGUỒN CUNG CẤP MÔN
1 Tổ Vật lý [ 29.10.2012 ] Vật lý
 
Trang   1
 
 
 

   Trường Trung Học Phổ Thông Lê Lợi
Phòng Khảo thí và Công nghệ thông tin   
   La Hai - Đồng Xuân - Phú Yên
Sở Giáo dục và Đào tạo Phú Yên   
   3872884 - 3872885 - 3872134
leanpha@phuyen.edu.vn   
   thpt.leloi@phuyen.edu.vn